BETALINGS INFO til sælger 

Når du bestiller en vurdering ved egen formand/bestyrelse i din haveforening - skal der indbetales et gebyr på 700 kr. for vurdering. 

Dette gebyr skal være indbetalt før vurdering - herunder ruteplanlægning.

For at kunne planlægge vurdering til vurdering torsdag eller lørdag - skal betalingen kunne ses på kontoen - sidste dag for betaling er lørdagen før vurdering. 

Beløbet på 700 kr. kan indbetales på 2 måder: 

- Betal pr. mobilpay til mobilpay - kode nr. 874594

 - Betal til vurderingskonto, reg.nr. 2500 - konto 6298 911 920 

Ved betaling skal noteres navn - haveforening og havens nr. 

ØVRIG INFO / KLARGØRING TIL VURDERINSGDAGEN 

Der kan til vurderingen være brug for at have nogle oplysninger klar til vurderingsteamet.

Ejer erklæring SKAL være udfyldt og afleveres i kopi af sælger til både haveforening og vurdering. Du kan downloade dem nederst på denne side og udskrive dem selv.

Udfyldt løsøreliste. 

Hvis der er godkendt samletank skal en kopi af færdigmelding foreligge.

Øvrige dokumenter hvortil der kræves autoriserede håndværkere/udførelse f.eks. el, solcelleanlæg, varmepumpe kan fremvises.

Kopi af skorstensfejerattest - såfremt der er installeret brændeovn.

Kopi af regninger ved større renoveringsopgaver f.eks. nyt tag.

Eventuelle kommunale dispensationer, f.eks. overbebyggelse, for stort udhæng osv. Denne note udleveres til sælger før vurdering.

Sælger skal selv være tilstede ved vurderingen..

Tidspunkt meddeles af formanden.

 Vurderingsrapport tilsendes af vurderingsteam til formanden i egen haveforening senest 5 dage efter vurderings dag og dernæst formanden sørger herefter for at tilsende vurderingsrapport videre til sælger.


Herunder kan Ejererklæring og Løsøreliste downloades og udskrives :-) Ejererklæring 


Løsøreliste

Webmaster - Have 32 - R.W.A.                          
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis!